सञ्चिका:कादम्बरी-काशिनाथ पाण्डुरंग.djvu

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
अनुक्रमणिकापुटस्य परिसन्धिः
पृष्ठं गम्यताम्


मूलसञ्चिका(१,६९३ × २,०२४ पिक्सेल्, सञ्चिकायाः आकारः : २०.०१ MB , MIME प्रकारः : image/vnd.djvu , ६०६ पुटानि)

Wikimedia Commons इत्यतः उद्धृता एषा सञ्चिका अन्येषु प्रकल्पेषु उपयोगार्हा । अस्याः सञ्चिकायाः सञ्चिकाविवरणपृष्ठम् इत्यत्र उपलभ्यमानं विवरणम् अधोलिखितं वर्तते ।

सारांशः

वर्णनम्
English: Kadambari by Kasinatha Panduranga Parab
दिनाङ्क
स्रोतः https://archive.org/details/KadambariPurvaBagha
लेखकः Kasinatha Panduranga Parab

अनुमतिदानम्

Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or fewer.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

सञ्चिकायाः इतिहासः

सञ्चिका तत्समये कीदृशी आसीदिति द्रष्टुं दिनाङ्कः/समयः नुद्यताम् ।

दिनाङ्कः/समयःलघ्वाकृतिःआयामाःसदस्यःटिप्पणी
वर्तमानः०२:२७, ९ आगस्ट् २०१२०२:२७, ९ आगस्ट् २०१२ इत्यस्य संस्करणस्य लघुस्वरूपम् ।१,६९३ × २,०२४, ६०६ पुटानि प्रयुक्तानि । (२०.०१ MB)Rahul Ramamoorthy

82 अधो निर्दिष्टपृष्ठानां परिसन्धिः संलग्ना अस्ति: