अनुक्रमणिका:आर्यभटीयम्-भागः २ (व्याख्या-नीलकण्ठसोमसुत्वन्).pdf

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

आर्यभटीयम्-भागः २ (व्याख्या-नीलकण्ठसोमसुत्वन्).pdf

शीर्षिका आर्यभटीयम्-भागः २ (व्याख्या-नीलकण्ठसोमसुत्वन्)
ग्रन्थकर्ता आर्यभटः
अनुवादकः नीलकण्ठसोमसुत्वन्
सम्पादकः
वर्षम् 1931
प्रकशकः  
पत्रसंज्ञा
स्रोतः pdf
प्रवर्धमानम्  default
दलानि
पुटानि