रामायणम्/सुन्दरकाण्डम्/सर्गः ८

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← सर्गः ७ रामायणम्/सुन्दरकाण्डम्
सुन्दरकाण्डम्
वाल्मीकिः
सर्गः ९ →
अष्टमः सर्गः श्रूयताम्

श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥५-८॥

स तस्य मध्ये भवनस्य सम्स्थितम् ।
महद्विमानम् मणिवज्रचित्रितम् ।
प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमम् ।
ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः ॥५-८-१॥

तदप्रमेयाप्रतिकारकृत्रिमम् ।
कृतम् स्वयम् साध्विति विश्वकर्मणाः ।
दिवम् गतम् वायुपथप्रतिष्ठितम् ।
व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मिवत् ॥५-८-२॥

न तत्र किम्चिन्न कृतम् प्रयत्नतो ।
न तत्र किम्चिन्न महर्हरत्नवत् ।
न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि ।
न तत्र किम्चिन्न महाविशेषवत् ॥५-८-३॥

तपह्समाधानपराक्रमार्जितम् ।
मनःसमाधानविचारचारिणम् ।
अनेकसम्स्थानविषेषनिर्मितम् ।
ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम् ॥५-८-४॥

विशेषमालम्ब्य विशेषसम्स्थितम् ।
विचित्रकूटम् बहुकूटमण्डितम् ।
मनोऽभिरामम् शरद्न्दुनिर्मलम् ।
विचित्रकूटम् शिखरम् गिरेर्यथा ॥५-८-५॥

वहन्ति यम् कुण्डशोभितानना ।
महाशना व्योमचरा निशाचराः ।
विवृत्तविध्वस्तविशाललोचना ।
महाजवा भूतगणाः सहस्रशः ॥५-८-६॥

वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनम् ।
वसन्तमासदपि कान्तदर्शनम् ।
स पुष्पकम् तत्र विमानमुत्तमम् ।
ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः ॥५-८-७॥

इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥५-८॥

स्रोतः[सम्पाद्यताम्]

पाठकौ घनपाठी वि.श्रीरामः, घनपाठी हरिसीताराममूर्तिः च । अत्र उपलभ्यते ।