वाल्मीकिरामायणम्

विकिस्रोतः तः
(रामायणम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
रामायणम्
वाल्मीकिः
पुराणानि
 1. अग्निपुराणम्
 2. कूर्मपुराणम्
 3. गरुडपुराणम्
 4. नारदपुराणम्
 5. पद्मपुराणम्
 6. ब्रह्मपुराणम्
 7. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्
 8. ब्रह्माण्डपुराणम्
 9. भविष्यपुराणम्
 10. भागवतपुराणम्
 11. मत्स्यपुराणम्
 12. मार्कण्डेयपुराणम्
 13. लिङ्गपुराणम्
 14. वराहपुराणम्
 15. वामनपुराणम्
 16. वायुपुराणम्
 17. विष्णुपुराणम्
 18. शिवपुराणम्
 19. स्कन्दपुराणम्

उपपुराणाः

 1. देवीभागवतपुराणम्
 2. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्

रामायणम्

 1. वाल्मीकिरामायणम्
 2. योगवासिष्ठः

संहिताग्रन्थाः

 1. गर्गसंहिता
 2. लक्ष्मीनारायणसंहिता
 1. बालकाण्डम्
 2. अयोध्याकाण्डम्
 3. अरण्यकाण्डम्
 4. किष्किन्धाकाण्डम्
 5. सुन्दरकाण्डम्
 6. युद्धकाण्डम्
 7. उत्तरकाण्डम्


Valmiki Ramayana


"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वाल्मीकिरामायणम्&oldid=112937" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः