सर्वपुटानि

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
सर्वाणि पृष्ठानि
 
सर्वाणि पृष्ठानि | पूर्वपृष्ठम् (ऋग्वेद: सूक्तं ७.२१) | (कुमारसम्भवम्/षष्ठः सर्गः)अग्रिमपुटम् ।

"http://sa.wikisource.org/wiki/विशेषम्:सर्वपृष्टानि/ऐ" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः