अधिकवर्गयुक्तपुटानि

Jump to navigation Jump to search

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १९:०५, १० नवम्बर २०१९ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१९:०५, १० नवम्बर २०१९परिणामाः अत्र सन्ति ।

 1. क्रमाङ्कात् आरभ्य #५० क्रमाङ्कपर्यन्तं ५० परिणामाः अधः प्रदर्शिताः।

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

 1. अनुक्रमणिका:किरातार्जुनीयम् (मल्लिनाथव्याख्योपेतम्)‏‎ (वर्गाः)
 2. अलङ्कारमणिहारः (भागः ३)‏‎ (वर्गाः)
 3. अनुक्रमणिका:Mudrarakshasa‏‎ (वर्गाः)
 4. अनुक्रमणिका:Vimanarshakakalpa.pdf‏‎ (वर्गाः)
 5. अनुक्रमणिका:व्यक्तिविवेकः (राजानकरुय्यककृतव्याख्यासहितः)‏‎ (वर्गाः)
 6. भामिनीविलासः‏‎ (वर्गाः)
 7. अनुक्रमणिका:पञ्चतन्त्रम् (अभिनवराजलक्ष्मीटीकोपेता)‏‎ (वर्गाः)
 8. लेखकः:भरतमुनिः‏‎ (वर्गाः)
 9. आयुर्वेदसूत्रम् (योगानन्दनाथभाष्यसमेतम्)‏‎ (वर्गाः)
 10. अनुक्रमणिका:KalpaManjari1969.djvu‏‎ (वर्गाः)
 11. अनुक्रमणिका:श्रीमच्छङ्करदिग्विजयः.djvu‏‎ (वर्गाः)
 12. अनुक्रमणिका:शिशुपालवधम् (मल्लिनाथव्याख्योपेतम्).djvu‏‎ (वर्गाः)
 13. अनुक्रमणिका:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व ३-२).djvu‏‎ (वर्गाः)
 14. अनुक्रमणिका:भोजप्रबन्धः (विद्योतिनीव्याख्योपेतः).djvu‏‎ (वर्गाः)
 15. अनुक्रमणिका:सिद्धान्तकौमुदी (बालमनोरमा पूर्व १-१).djvu‏‎ (वर्गाः)
 16. अनुक्रमणिका:सूक्तिसंग्रहः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 17. अनुक्रमणिका:वादावली.pdf‏‎ (वर्गाः)
 18. अनुक्रमणिका:2015.281062.The-Manushyalaya.pdf‏‎ (वर्गाः)
 19. अनुक्रमणिका:वाल्मीकिरामायणम्-किष्किन्धाकाण्डम्.djvu‏‎ (वर्गाः)
 20. अनुक्रमणिका:Birds in Sanskrit literature.djvu‏‎ (वर्गाः)
 21. अनुक्रमणिका:ईशावास्योपनिषत् (शांकरभाष्योपेता).pdf‏‎ (वर्गाः)
 22. अनुक्रमणिका:सामवेदसंहिता भागः १.pdf‏‎ (वर्गाः)
 23. अनुक्रमणिका:चम्पूरामायणम् (साहित्यमन्ज्जूषाव्याख्यासहितम्).pdf‏‎ (वर्गाः)
 24. अनुक्रमणिका:Samved Samhita Vol-II.pdf‏‎ (वर्गाः)
 25. अनुक्रमणिका:आशुबोधव्याकरणम्.pdf‏‎ (वर्गाः)
 26. अनुक्रमणिका:अथर्ववेदभाष्यम् भागः १.pdf‏‎ (वर्गाः)
 27. अनुक्रमणिका:श्रीसिद्धहेमचन्द्रब्दानुशासनम्.pdf‏‎ (वर्गाः)
 28. अनुक्रमणिका:चम्पुभारतम् pdf‏‎ (वर्गाः)
 29. अनुक्रमणिका:सिद्धान्ततत्त्वविवेकः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 30. अनुक्रमणिका:मेघसन्देशः - दक्षिणावर्तनाथः - १९१९.djvu‏‎ (वर्गाः)
 31. अनुक्रमणिका:सिद्धान्तदर्पणः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 32. अनुक्रमणिका:करणपद्धतिः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 33. अनुक्रमणिका:ज्योतिष सर्व संग्रह.pdf‏‎ (वर्गाः)
 34. अनुक्रमणिका:जन्मपत्रदीपकः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 35. अनुक्रमणिका:वाग्व्यवहारादर्शः.djvu‏‎ (वर्गाः)
 36. अनुक्रमणिका:ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্.djvu‏‎ (वर्गाः)
 37. अनुक्रमणिका:कामन्दकीयः नीतिसारः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 38. हर्षचरितम् (लघुसङ्ग्रहः)‏‎ (वर्गाः)
 39. अनुक्रमणिका:ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः भागः २.djvu‏‎ (वर्गाः)
 40. अनुक्रमणिका:वाल्मीकिरामायणम्-युद्धकाण्डम्.djvu‏‎ (वर्गाः)
 41. अनुक्रमणिका:सरस्वतीकण्ठाभरणं‌(व्याकरणम्)-भागः-३.pdf‏‎ (वर्गाः)
 42. अनुक्रमणिका:History & prehistory of Sanskrit.djvu‏‎ (वर्गाः)
 43. अनुक्रमणिका:वटेश्वरसिद्धान्तः.djvu‏‎ (वर्गाः)
 44. अनुक्रमणिका:शिवगीता.djvu‏‎ (वर्गाः)
 45. अनुक्रमणिका:स्फुटचन्द्राप्तिः.djvu‏‎ (वर्गाः)
 46. अनुक्रमणिका:कपीनामुपवासः.pdf‏‎ (वर्गाः)
 47. अनुक्रमणिका:नीतिपाठम् (प्रियनाथविद्याभूषण).pdf‏‎ (वर्गाः)
 48. मध्यमकशास्त्रम्‏‎ (वर्गाः)
 49. अनुक्रमणिका:श्रीवेङ्कटेशाष्टोत्तरसहस्रनाम.pdf‏‎ (वर्गाः)
 50. अनुक्रमणिका:Chézy - Anthologie érotique d’Amarou.djvu‏‎ (वर्गाः)

दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | अग्रिमम् ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:अधिकतमवर्गाः" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः