हितोपदेशः

विकिस्रोतः तः
(हितोपदेशम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)

अनुक्रमणिका

 1. मङ्गलाचरणम् - मित्रलाभः - कथामुखम्
 2. मित्रलाभः - कथा - १
 3. मित्रलाभः - कथा - २,३
 4. मित्रलाभः - कथा - ४
 5. मित्रलाभः - कथा - ५
 6. मित्रलाभः - कथा - ६
 7. सुहृद्भेदः - कथा - १
 8. सुहृद्भेदः - कथा - २
 9. सुहृद्भेदः - कथा - ३,४
 10. सुहृद्भेदः - कथा - ५
 11. सुहृद्भेदः - कथा - ६,७
 12. सुहृद्भेदः - कथा - ८
 13. सुहृद्भेदः - कथा - ९
 14. विग्रहः - कथा - १
 15. विग्रहः - कथा - २,३
 16. विग्रहः - कथा - ४
 17. विग्रहः - कथा - ५,६
 18. विग्रहः - कथा - ७
 19. विग्रहः - कथा - ८,९
 20. सन्धिः - कथा - १,२,३
 21. सन्धिः - कथा - ४,५,६
 22. सन्धिः - कथा - ७,८
 23. सन्धिः - कथा - ९,१०,११
 24. सन्धिः - कथा - १२


सम्बद्धानुबन्धाः[सम्पाद्यताम्]

 1. पञ्चतन्त्रम्
 2. वेतालपञ्चविंशति
 3. कथासरित्सागरम्
 4. सिंहासनद्वात्रिंशति
 5. बेतालपच्चीसी (हिन्दी)
 6. सिंहासन बत्तीसी (हिन्दी)
 1. पंचतंत्र (हिन्दी विकिपीडिया)
 2. हितोपदेश (हिन्दी विकिपीडिया)
 3. बैताल पचीसी (हिन्दी विकिपीडिया)
 4. सिंहासन बत्तीसी (हिन्दी विकिपीडिया)
 5. कथासरित्सागर (हिन्दी विकिपीडिया)
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=हितोपदेशः&oldid=36848" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्