सदस्यः:SangamesanKM

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

डो. सङ्गमेशन् के.एम्

केरलेषु कालट्यां श्रीशङ्कराचार्यसंस्कृतविश्वविद्यालये अध्यापकः ।


योगदानानि

काव्यानि[सम्पाद्यताम्]

श्रीकृष्णविलासम्

हर्षचरितम्

रूपकाणि[सम्पाद्यताम्]

अभिषेकनाटकम्

अविमारकम्

ऊरुभङ्गः

कर्णभारः

दूतघटोत्कचम्

दूतवाक्यम्

पञ्चरात्रम्

प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्

प्रतिमानाटकम्

बालचरितम्

मध्यमव्यायोगः

स्वप्नवासवदत्तम्

अलङ्कारशास्त्रम्[सम्पाद्यताम्]

अलङ्कारसर्वस्वम्

अलङ्कारसर्वस्वख्या सञ्जीवनी

अलङ्कारसर्वस्वव्याख्या अलङ्कारविमर्शिनी

उज्वलनीलमणिः

काव्यमीमांसा

काव्यादर्शव्याख्या हृदयङ्गमा

काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहः

काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहः-इन्दुराज-लघुवृत्तिः

काव्यालङ्कारसूत्राणि

काव्यालङ्कारसूत्र-वृत्ति-काव्यालङ्कारकामधेनुः

चमत्कारचन्द्रिका

नाटकचन्द्रिका

नाट्यशास्त्रव्याख्या अभिनवभारती/अध्यायः ६

प्रतापरूद्रीयम्

रसार्णवसुधाकरः

व्यक्तिविवेकः

शृङ्गारतिलकः

शृङ्गारप्रकाशः

• कुवलयानन्दस्य समन्वया व्याख्या

व्याकरणशास्त्रम्[सम्पाद्यताम्]

लघुपाणिनीयम्

लघुशब्देन्दुशेखरः

न्यायशास्त्रम्[सम्पाद्यताम्]

तत्त्वचिन्तामणिः

न्यायकुसुमाञ्जली

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली

वैशेषिकदर्शनम्[सम्पाद्यताम्]

प्रशस्तपादभाष्यम्

मीमांसाशास्त्रम्[सम्पाद्यताम्]

प्रकरणपञ्चिका

भाट्टरहस्यम्

शबरभाष्यम्

श्लोकवार्तिकम्

मानमेयोदयः

अद्वैतवेदान्तदर्शनम्[सम्पाद्यताम्]

वेदान्तसारः

नैष्कर्म्यसिद्धिः

भगवद्गीताभाष्यम् -श्रीशङ्करकृतम्

ऐतरेयोपनिषद्भाष्यम् ‎

माण्डूक्योपनिषद्भाष्यम्

ईशावास्योपनिषद्भाष्यम्

बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्

छान्दोग्योपनिषद्भाष्यम्

तन्त्रशास्त्रम्[सम्पाद्यताम्]

मालिनीविजयोत्तरतन्त्रम्

स्वच्छन्दतन्त्रम्

प्रयोगमञ्जरी

प्रत्यभिज्ञादर्शनम्[सम्पाद्यताम्]

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकावृत्तिः

ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सदस्यः:SangamesanKM&oldid=307002" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्