मैत्रायणीसंहिता/काण्डं ४

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

प्रपाठकः ०१ पुरोडाश-ब्राह्मणम्

प्रपाठकः ०२ गोनामिकः

प्रपाठकः ०३ राजसूय-ब्राह्मणम्

प्रपाठकः ०४ राजसूय-ब्राह्मणम्

प्रपाठकः ०५ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः

प्रपाठकः ०६ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः

प्रपाठकः ०७ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः

प्रपाठकः ०८ अध्वरादीनां त्रयाणां विधिः

प्रपाठकः ०९ प्रवर्ग्यः

प्रपाठकः १० याज्यानुवाक्याः

प्रपाठकः ११ याज्यानुवाक्याः

प्रपाठकः १२ याज्यानुवाक्याः

प्रपाठकः १३ याज्यानुवाक्याः

प्रपाठकः १४ याज्यानुवाक्याः