वर्गः:उपनिषदः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

एतस्मात्ज्जायतॆ प्राणः

उपवर्गाः

१ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः उपवर्गाः विद्यन्ते

"उपनिषदः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

१११ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितानि १११ पृष्ठानि सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:उपनिषदः&oldid=198281" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः