सामवेदः/कौथुमीया/संहिता

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

१. पूर्वार्चिकः (१ - ६५०)

२. उत्तरार्चिकः (६५१ - १८७५)

ग्रामगेयः

आरण्यकगेयः

सस्वरा पूर्णा संहिता (मोजिल्ला फायरफांक्स अथवा वर्ड उपरि सम्यक् द्रष्टव्यः)


आरण्यकगानस्य सूची

ऊहगानम्

ऊह्यगानम्

ऊह्यगानस्य सूची

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः ।।

यो द्वितीयः स गांधारस्तृतीयस्त्वृषभः स्मृतः ।। ५०-५९ ।।

चतुर्थः षङ्ज इत्याहुः पंचमो धैवतो भवेत् ।।

षष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पंचमः स्मृतः ।। ५०-६० ।। - नारदपुराणम् ५०.५९