याज्ञवल्क्यस्मृतिः/व्यवहाराध्यायः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← राजधर्मप्रकरणम् याज्ञवल्क्यस्मृतिः
द्वितीयोध्यायः - व्यवहाराध्यायः
याज्ञवल्क्यः
साधारणव्यवहारमातृकाप्रकरणम् →
अनुक्रमणिका
याज्ञवल्क्यस्मृतेः अध्यायाः
  1. आचाराध्यायः
  2. व्यवहाराध्यायः
  3. प्रायश्चित्तध्यायः