सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/प्रपाठकः ०५/२०२

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
पौषम्
पौषम्

इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये |
हुवेम वाजसातये || २०२ || ऋ. ६.५७.१

(२०२।१) ।। पौषम् । पूषा गायत्रीन्द्रः इन्द्रापूषणौ वा ।।

इन्द्रानुपू।। षणावाऽ२३यम् । साख्याय । सुवस्ताऽ२३याइ ।। हूवेऽ२मावाऽ२३ ।। जसोऽ२३४वा । ताऽ५योऽ६हाइ ।।

( दी० ३ । प० ७ । मा० ३) २९ ( ठि । ३४५)