सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/आरण्यकगेयः/प्रपाठकः ३/द्वन्द्वपर्व/बार्हद्गिरम् (इन्द्रोमदा)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
बार्हद्गिरम्

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः ।
तमिन्महत्स्वाजिषूतिमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत् ॥४११ ॥ ऋ. १.८१.१

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी