सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/आरण्यकगेयः/प्रपाठकः २.२/द्वन्द्वपर्व/यशः(तवेदिन्द्रा)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
यशःसाम

तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमं ।
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥ २७० ॥ ऋ. ७.३२.१६

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी