विकिस्रोतः:कृतयः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
विकिस्रोतः:कृतयः
ऋजुपथः:
विस्रो:कृ
This page is the overall index to Wikisource; any page can ideally be reached directly or indirectly from this page.

Note that the index is still somewhat incomplete.

उदात्तग्रन्थाः

वेदाः (श्रुतयः)

वेदा्ङ्गानि

उपवेदाः (उपवेदाः)


ग्रन्थशाला

महाकाव्यम्


पुराणानि


दर्शनानि

  • नास्तिकदर्शनानि


  • आस्तिकदर्शनानि


स्मृतयः


काव्यानि

  • दृश्यकाव्यम्


  • श्रव्यकाव्यानि


साहित्यशास्त्रम्
स्तोत्रसाहित्यम्
अन्यग्रन्था:
अनुक्रमणिकापुटावली

ग्रन्थस्थितिसूचिका

→ अपूर्णम्।

→ पूर्णं किन्तु न प्ररूपितम्।

→ पूर्णं प्ररूपितं च।

→ परिष्कृतं समाप्तं च।

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=विकिस्रोतः:कृतयः&oldid=41033" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्