पद्मपुराणम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
पद्मपुराणम्
वेदव्यासः
अनुक्रमणिका


पुराणानि
 1. अग्निपुराणम्
 2. कूर्मपुराणम्
 3. गरुडपुराणम्
 4. नारदपुराणम्
 5. पद्मपुराणम्
 6. ब्रह्मपुराणम्
 7. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्
 8. ब्रह्माण्डपुराणम्
 9. भविष्यपुराणम्
 10. भागवतपुराणम्
 11. मत्स्यपुराणम्
 12. मार्कण्डेयपुराणम्
 13. लिङ्गपुराणम्
 14. वराहपुराणम्
 15. वामनपुराणम्
 16. वायुपुराणम्
 17. विष्णुपुराणम्
 18. शिवपुराणम्
 19. स्कन्दपुराणम्
 20. हरिवंशपुराणम्

उपपुराणाः

 1. कालिकापुराणम्
 2. देवीभागवतपुराणम्
 3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्

रामायणम्

 1. वाल्मीकिरामायणम्
 2. योगवासिष्ठः

संहिताग्रन्थाः

 1. गर्गसंहिता
 2. लक्ष्मीनारायणसंहिता

१.सृष्टिखण्डः

२.भूमिखण्डः

३.स्वर्गखण्डः

४.ब्रह्मखण्डः

५.पातालखण्डः

६.उत्तरखण्डः

७.क्रियाखण्डः

पद्मपुराणस्य डा. पीटर फ्रेंड - कृत टंकित पाठः पूर्वमेव वर्तते।

पद्मपुराणस्य संग्रथित फाईल स्रोतः

[सम्पाद्यताम्]

Padma Puranam

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पद्मपुराणम्&oldid=144643" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः