देवीभागवतपुराणम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
देवीभागवतपुराणम्
[[लेखकः :‎|‎]]
पुराणानि
 1. अग्निपुराणम्
 2. कूर्मपुराणम्
 3. गरुडपुराणम्
 4. नारदपुराणम्
 5. पद्मपुराणम्
 6. ब्रह्मपुराणम्
 7. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्
 8. ब्रह्माण्डपुराणम्
 9. भविष्यपुराणम्
 10. भागवतपुराणम्
 11. मत्स्यपुराणम्
 12. मार्कण्डेयपुराणम्
 13. लिङ्गपुराणम्
 14. वराहपुराणम्
 15. वामनपुराणम्
 16. वायुपुराणम्
 17. विष्णुपुराणम्
 18. शिवपुराणम्
 19. स्कन्दपुराणम्
 20. हरिवंशपुराणम्

उपपुराणाः

 1. कालिकापुराणम्
 2. देवीभागवतपुराणम्
 3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्

रामायणम्

 1. वाल्मीकिरामायणम्
 2. योगवासिष्ठः

संहिताग्रन्थाः

 1. गर्गसंहिता
 2. लक्ष्मीनारायणसंहिता

विकीर्णग्रन्थाः

 1. जैमिनीयाश्वमेधपर्व

श्रीमद् देवीभागवत महापुराणम्

स्कन्ध १

स्कन्ध २

स्कन्ध ३

स्कन्ध ४

स्कन्ध ५

स्कन्ध ६

स्कन्ध ७

स्कन्ध ८

स्कन्ध ९

स्कन्ध १०

स्कन्ध ११

स्कन्ध १२

देवीभागवत पुराणस्य सामग्री श्री भिडे महोदयस्य सौजन्यात् निम्नलिखित जालपृष्ठतः गृहीतं भवति -

देवीभागवतम्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=देवीभागवतपुराणम्&oldid=273179" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्