वर्गः:पुराणानि

विकिस्रोतः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्


पुराणाः

अग्निपुराणम्

कूर्मपुराणम्

गरुडपुराणम्

नारदपुराणम्

पद्मपुराणम्

ब्रह्मपुराणम्

ब्रह्मवैवर्त्तपुराणम्

ब्रह्माण्डपुराणम्

भविष्यपुराणम्

भागवतपुराणम्

मत्स्यपुराणम्

मार्कण्डेयपुराणम्

लिङ्गपुराणम्

वराहपुराणम्

वामनपुराणम्

वायु पुराणम्

विष्णुपुराणम्

शिवपुराणम्

स्कन्दपुराणम्

हरिवंशपुराणम्

उपपुराणाः

कालिकापुराणम्

गणेशपुराणम्

देवीभागवतपुराणम्

विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्

संहिता ग्रन्थाः

गर्गसंहिता

लक्ष्मीनारायणसंहिता

उपवर्गाः

१५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः १५ उपवर्गाः सन्ति

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=वर्गः:पुराणानि&oldid=92917" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः