भविष्यपुराणम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
भविष्यपुराणम्
वेदव्यासः
अनुक्रमणिका


पुराणानि
 1. अग्निपुराणम्
 2. कूर्मपुराणम्
 3. गरुडपुराणम्
 4. नारदपुराणम्
 5. पद्मपुराणम्
 6. ब्रह्मपुराणम्
 7. ब्रह्मवैवर्तपुराणम्
 8. ब्रह्माण्डपुराणम्
 9. भविष्यपुराणम्
 10. भागवतपुराणम्
 11. मत्स्यपुराणम्
 12. मार्कण्डेयपुराणम्
 13. लिङ्गपुराणम्
 14. वराहपुराणम्
 15. वामनपुराणम्
 16. वायुपुराणम्
 17. विष्णुपुराणम्
 18. शिवपुराणम्
 19. स्कन्दपुराणम्
 20. हरिवंशपुराणम्

उपपुराणाः

 1. कालिकापुराणम्
 2. देवीभागवतपुराणम्
 3. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम्

रामायणम्

 1. वाल्मीकिरामायणम्
 2. योगवासिष्ठः

संहिताग्रन्थाः

 1. गर्गसंहिता
 2. लक्ष्मीनारायणसंहिता

१. पर्व १ (ब्राह्मपर्व)

२.१. पर्व २ (मध्यमपर्व)/भागः १

२.२. पर्व २ (मध्यमपर्व)/भागः २

२.३. पर्व २ (मध्यमपर्व)/भागः ३

३.१. पर्व ३ (प्रतिसर्गपर्व)/खण्डः १

३.२. पर्व ३ (प्रतिसर्गपर्व)/खण्डः २

३.३. पर्व ३ (प्रतिसर्गपर्व)/खण्डः ३

३.४. पर्व ३ (प्रतिसर्गपर्व)/खण्डः ४

४. पर्व ४ (उत्तरपर्व)


श्री भविष्यमहापुराणस्य एकल फाईल स्रोतः-

भविष्य पुराणम्

[सम्पाद्यताम्]

Bhavishya purana

भविष्य पुराण

भविष्य पुराणम्

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=भविष्यपुराणम्&oldid=119024" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः