सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/प्रपाठकः १३/और्णायवे(परिप्रिया)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
और्णायवे द्वे.

परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्योर्हितः ।
स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥ ४७६

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

"परिप्रिया दिवः कविर्"इति परिवत्यो भवन्त्यन्तो वै चतुर्थमहस्तस्यैताः पर्याप्त्यै - तांब्रा १२.११.१

परि प्रिया दिवः कविरित्येते यां कामयेत्ताँ श्रावयेत्कामयते हैनम् ॥सामविधानब्राह्मणम् २.६.७

और्णायवाद्यम्

और्णायवोत्तरम्