सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/प्रपाठकः ०३क/आसिते(रायेअग्ने)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
आसिते द्वे.
आसिते द्वे .

राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि।
ईडिष्वा हि महे वृषं द्यावा होत्राय पृथिवी॥ ९३ ॥ आप.श्रौ.सू. १६.७.३

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

आसिताद्यम् (परि त्यं हर्यतमिति) (ऊहगानम्)

मन्द्रचतुर्थादिकं प्रथमम्, क्रुष्टादिकं द्वितीयम् - आर्षेयब्राह्मणम् १.११.३ टीका