सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/सत्रपर्व/विंशः ३

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

19.1

उद्वँशीये (आत्वाविश)

उद्वँशीये (इन्द्रसुतेषु)

जराबोधीये (प्रतिष्यासू)

जराबोधीये (एषाउषाअ)

श्रुध्ये (उषस्तच्चि)

प्रजापतिः (अश्विनावर्तिः)

वैश्वज्योतिषम् (प्रतुद्रवप)

औशनानि (अबोध्यग्निः)

उशनाः (इदंश्रेष्ठंज्यो)

१० उशनाः (आभात्यग्निः)

११ आशुभार्गवम् (उच्चातेजा)

१२ सत्रासाहीयम् (त्वंह्यङ्गदै)

१३ श्रुध्यम् (पवस्वदेव)

१४ वैधृतं वासिष्ठम् (अभिप्रियाणि)

१५ कावानि (अस्यगोपाअ)

१६ कविः (एताउत्या)

१७ कावः (अबोध्यग्निः)

१८ कण्वरथन्तरम् (परीतोषि)

१९ सौभरम् (तंतमिदंगृ)

२० माधुच्छन्दसम् (पुनानस्सो)