सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/अहीनपर्व/विंशः ५/सौभरम्

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
सौभरम्
सौभरम्.

तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे ।
देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १६८७ ॥ ऋ. ८.१९.१
विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरं ।
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यं ॥ १६८८ ॥

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

सौभराणि त्रीणि (ग्रामगेयः)