सम्भाषणम्:ऋग्वेदः सूक्तं ८.१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत । इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥१॥