शतपथब्राह्मणम्/काण्डम् ८/अध्यायः ७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

ब्राह्मणम् १ द्वयोर्ऋतव्येष्टकयोरुपधानम्

ब्राह्मणम् २ सर्वचितिशेषः तत्र लोकम्पृणेष्टकोपधानम्

ब्राह्मणम् ३ पुरीषनिवनम्

ब्राह्मणम् ४ चितिपुरीषाणां मीमांसा