शतपथब्राह्मणम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

काण्डम् १ हविर्यज्ञकाण्डे दर्शपूर्णमासयागः

एकपादिका काण्डम् २ अग्न्याधानम्

अध्वर काण्डम् ३

ग्रह काण्डम् ४

सव काण्डम् ५

उखासम्भरण काण्डम् ६

हस्तिषट् काण्डम् ७

अग्निचयनम्

चिति काण्डम् ८

सञ्चिति काण्डम् ९

अग्निरहस्य काण्डम् १०

सङ्ग्रहापरपर्याये अष्टाध्यायी संज्ञके काण्डम् ११

सौत्रामण्युभय काण्डम् १२

अश्वमेध काण्डम् १३

बृहदारण्यकसंज्ञक चतुर्दशकाण्डान्तर्गते प्रवर्ग्य काण्डम् १४

शतपथ ब्राह्मणस्य अयं पाठः डा. धवल पटेल महोदय द्वारा sanskritworld.in वैबपृष्ठे उपलब्ध पाठस्य संशोधितरूपमात्रं भवति।


शतपथब्राह्मणस्य श्रव्य संचिका (द्विभागाः)

[सम्पाद्यताम्]

Shatapatha Brahmanam

शतपथ ब्राह्मण

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=शतपथब्राह्मणम्&oldid=199964" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः