सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/प्रपाठकः ०१/सौपर्णं(त्वमग्ने)

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
सौपर्णम्
सौपर्णम्.सौपर्णं सुपर्णो, ( वैश्वमनसम् । विश्वमना, गायत्री, अग्निः ।) ।।
(२) त्वमग्नेयज्ञानाम्। त्वमग्नाइ ।। यज्ञानाँ होता । विश्वेषाꣲ हाऽ२३इताः ।। देवैभाऽ२३इर्मा ।। नुषेजना । औऽ३होवा । होऽ५इ ।। डा ।। (झू। ४)
दी० १२ । प० ९ । मा० ६)

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी