सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/संवत्सरपर्व/विंशः २

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

7.1

हाविष्मतम् (वृषापवस्व)

यौक्ताश्वोत्तरम् (वृषापवस्व)

माधुश्छन्दसम् (परीतोषि)

ऐडमायास्यम् (परीतोषि)

त्रिणिधनमायास्यम् (श्रीणन्तोगो)

पार्थम् (वृषाशोणो)

अभीवर्तः (अभिप्रवः)

शङ्कु (पवस्वमधु)

गौरीवितम् (अयंपूषारयि)

१० उक्थ्यामहीयवम् (अभ्रातृव्यो)

११ आष्टादꣳष्ट्रोत्तरम् (इन्द्रंविश्वा)

१२ वैरूपम् (उच्चातेजा)

१३ रौरवम् (अभिसोमा)

१४ त्रिणिधनमाग्नेयम् (प्रहिन्वा)

१५ अभीवर्तः (आत्वासह)

१६ क्षुल्लकवैष्टम्भम् (तिस्रोवाचाउ)

१७ वाचस्साम (आसोतापरि)

१८ सुज्ञानम् (सखायआनि)

१९ दैवोदासम् (सखायआनि)

२० आन्धीगवम् (सुतासोम)