सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/आरण्यकगेयः/प्रपाठकः २.१/अर्कपर्व/इन्द्रस्य महावैराज्यं(पिबासोम)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
इन्द्रस्य महावैराज्यम्
इन्द्रस्य महावैराज्यम्.

पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यश्वाद्रिः ।
सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ ३९८
 
_
(५४।१ ) ॥ इन्द्रस्य महावैराज्यं वसिष्ठस्य वा । इन्द्रो विराडिन्द्रः ॥

होइयाहोइयाहोइयाऽ३४३पिब॥ मत्स्वाहाउ। ओजोहाउ। सहोहाउ। बलꣳहाउ। इन्द्रोहाउ । वयोहाउ । बृहद्धाउ । ऋतꣳहाउ । स्वर्हाउ । ज्योतिर्हाउ । दाऽ३धे । हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । (त्रिः) । सोमाम् । इन्द्रमा। दतुत्वा । (त्रिः) । हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । (त्रिः) । पिबासोमाम् । इन्द्रमा । दतुत्त्वा । ( त्रिः) । हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । ( त्रिः) । पिबासोमाम् । इन्द्रमा। द तुत्वा । (त्रिः) । मत्स्वाहाउ । ओजोहाउ । सहोहाउ । बलꣳ हाउ । इन्द्रोहाउ । वयोहाउ । बृहद्धाउ । ऋतꣳहाउ । स्वर्हाउ । ज्योतिर्हाउ । दाऽ३धे। हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । (त्रिः) । यन्तेसुषा । वाहरिया । श्वाद्रिऽ२ः । श्वाद्रिऽ२ः । श्वाद्रिः । हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । (त्रिः) । यन्तेसुषा । वाहरिया । श्वाद्रिऽ२ः । श्वाद्रिऽ२ः । श्वाद्रिः । हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । ( त्रिः ) । यन्तेसुषा । वाहरिया । श्वाद्रिऽ२ः। श्वाद्रिऽ२ः । श्वाद्रिः । मत्स्वाहाउ । ओजोहाउ । सहोहाउ । बलꣳहाउ । इन्द्रोहाउ । वयोहाउ । बृहद्धाउ । ऋतꣳहाउ । स्वार्हाउ । ज्योतिर्हाउ । दाऽ३धे । हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । ( त्रिः ) । सोतुर्बाहू । भ्याꣳसूयतो । नार्वाऽ२ । नार्वाऽ२ । नार्वा । हाउहाउहाउ । औहोऽ१इ । ( त्रिः) । सोतुर्बाहू । भ्याꣳसुयतो । नार्वाऽ२ । नार्वाऽ२ । नार्वा ॥ सधमे । सधमे । साधाऽ३माइ । ऋतमे । ऋतमे । आर्त्ताऽमाइ । इयाहाउ । इयाहाउ । इयपिबमत्स्वाऽ३ । हाउवाऽ३॥ ईऽ२३४५॥

 (दी. १६४ । प० १२६ । मा० १०४ )३१(त्री। ८६)[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

महावैराजम् (ऊहगानम्)