विष्णोः(इदंविष्णुः)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
विष्णोः साम
विष्णोः साम

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदं ।
समूढमस्य पांसुले ॥ २२२ ॥ ऋ. १.२२.१७

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

वारवन्तीयम् (ऊहगानम्)

अथातः प्रायश्चित्तानाम् ॥१॥.......परुषमुक्त्वेदं विष्णुर्विचक्रम इति ॥६॥ ब्राह्मणमुक्त्वा त्रिः ॥सामविधानब्राह्मणम् १.५.७

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=विष्णोः(इदंविष्णुः)&oldid=302319" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्