सक्रिययोजकावली

Jump to navigation Jump to search
एषा तु गतेषु ३० दिनेषु कृतकार्याणां योजकाना आवली ।
सक्रिययोजकावली
(प्रप्रथमम् | अन्तिमम्) दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)(प्रप्रथमम् | अन्तिमम्) दृश्यताम् (पूर्वतनम् ५० | ) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००)
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:सक्रिय_सदस्य" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्