सदस्यसम्भाषणम्:Swaminathan sitapathi

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १४:३४, ९ सितम्बर २०१९ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १९:१४, २० सितम्बर २०१९ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १७:०४, ४ अक्तूबर २०१९ (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा मे २०२०[सम्पाद्यताम्]

नमस्ते,

भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धायां भवान् भागं गृह्णाति इति हर्षस्य विषयः । तत्र भवता केषां पृष्ठानां पाठशुद्धिः करणीया इति विवरणम्, काश्चन विशेषसूचनाः च अधः सन्ति । कृपया पश्यतु ।

--Sayant Mahato (सम्भाषणम्) ०७:३१, ३० एप्रिल् २०२० (UTC)