भगवद्गीता

Wikisource तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

भगवद्गीता[सम्पाद्यताम्]

 1. प्रथमोऽध्याय: अर्जुनविषादयोगः
 2. द्वितीयोऽध्याय:साङ्ख्ययोगः
 3. तृतीयोऽध्याय: कर्मयोगः
 4. चतुर्थोऽध्याय: ज्ञानकर्मसंन्यासयोगः
 5. पञ्चमोऽध्याय: कर्मसंन्यासयोगः
 6. षष्ठोऽध्याय: आत्मसंयमयोगः
 7. सप्तमोऽध्याय: ज्ञानविज्ञानयोगः
 8. अष्टमोऽध्याय: अक्षरब्रह्मयोगः
 9. नवमोऽध्याय: राजविद्याराजगुह्ययोगः
 10. दशमोऽध्याय: विभूतियोगः
 11. एकादशोऽध्याय: विश्वरूपदर्शनयोगः
 12. द्वादशोऽध्याय: भक्तियोगः
 13. त्रयोदशोऽध्याय: क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः
 14. चतुर्दशोऽध्याय: गुणत्रयविभागयोगः
 15. पञ्चदशोऽध्याय: पुरुषोत्तमयोगः
 16. षोडशोऽध्याय: दैवासुरसम्पद्विभागयोगः
 17. सप्तदशोऽध्याय: श्रद्धात्रयविभागयोगः
 18. अष्टादशोऽध्याय: मोक्षसंन्यासयोगः


सम्बद्धानुबन्धाः[सम्पाद्यताम्]

बाह्यानुबन्धाः[सम्पाद्यताम्]

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=भगवद्गीता&oldid=41831" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः