पृष्ठम्:तिलकमञ्जरी.pdf/२३६

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति

तिलकमञ्जरी लाखण्डलचापखण्डनिर्मितेवेयमाभाति स्तम्भपहिरवलम्बितोज्वलमुक्ता वलीकलापमधोमुखमयूखकन्दलमिन्दुमण्डलमिवेदमानन्दयति सितं दुलवितानमिति प्रशतानेकवस्तुदर्शनरसाक्षिप्तदृष्टिरसि यष्टिकराम करतलैरमलमाणिक्यस्तम्भपातिभिः खप्रतिमाशतैरनुगम्यमानमूर्तितया संपत्तिपरिवार इव सुचिरमितस्ततः प्रासादकुक्षिषु विहृत्य दक्षिणभित्ति प्राम्भागभाजि बद्धगुञ्जप्रभअनावतारचारौ चारणाभिलिखितसुभाषित- विभूषितद्वारशिरसि धूतरसिकसुरकुमारकोत्कीर्णविविधफलकाहिततले भुजाकामिनीजधनपुलिनस्पर्शलालितोसले (?) विनियंदशितागुरुधूम- बर्तिमान्तिदायिना मरीचिचक्रवालेन धूनीकृताहिमांशुमहिसि(?)मही- बसि महानीलवातायने संभ्रमोत्पतितदुर्लक्षपारापतमिथुनपक्षरवचकित- चक्षुःकृतस्मितमुपाविशत् । मत्तवारणोत्सासमर्पितालमारश्च तस्य वातायनस्य पाश्चात्यभित्ति गर्भविन्यस्ते स्त्यानचन्द्रिकापटलत्विषि स्फाटिकशिलापट्टे निकुट्टिता मतिस्पष्टवर्णतया तद्दिनोत्कीर्णामिव मरकतद्रुतिपूरितनिखिलरेखारब्ध मांसलाभिरत्यच्छतयाश्रयस्य निरालम्बाभिरिवाम्बरतलोत्कीर्णामिरिख समतया प्रासलतया च यन्नाकृष्टाभिरिव सरस्वतीकण्ठमणिकण्ठिका रिणीमिर्वर्षपडिमिलवासितां प्रशस्तिमैक्षत् । तत्क्षणमात्रमर्पितेक्षणय तस्यामानन्दनिमेरेण चेतसा चिन्तां विवेश । किं तदस्ति नाम रमणीयमद्भुतं या जगति या दर्शयतीन्द्रजालिक इव मायाप्रगल्भः शुभकर्मणामासादितोदयः परिणामो येन यानि वार्तालप्यनाकर्णनीयानि समेऽप्यनुपलम्मानि मनसाप्यसंकल्पनीयानि वर्षशतैरप्यननुभवनीयानि जन्मान्सरैरप्यनगलोकनीयानि मर्त्यलोके तान्येकसिन्नहनि मुहर्ताभ्य् तरे सहसैवाद्य में दृष्टिपथ पागतानि । प्रथमं तावत्पर्यटदनन्तसत्त्व,