सम्भाषणम्:मनुस्मृतिः/प्रथमोध्यायः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

मनुं एकाग्रं आसीनं अभिगम्य महर्षयः । प्रतिपूज्य यथान्यायं इदं वचनं अब्रुवन् ।