सम्भाषणम्:आश्वलायनगृह्यसूत्रम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

सूत्रं मात्रम् उत सभाष्यम्?[सम्पाद्यताम्]

अत्र न केवलं आश्वलायनगृह्यसूत्रं लिखितं किन्तु, तस्य भाष्यं किमपि अपि लिखितमस्ति । कस्य पण्डितस्य भाष्यमेतत् इति सर्वमपि मूले एव निर्देष्टव्यम् अस्ति ननु? यदि केवलं गृह्यसूत्रं मात्रं लेखनीयं तदेव वरं मन्ये । चर्चां कुर्मः ।

Sudarshanhs (सम्भाषणम्) १५:३१, ३० जनवरी २०१८ (UTC)