सदस्यसम्भाषणम्:Narayanan V T

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

नमस्ते, विकिस्रोतसि व्यवस्थाविषये अधिकम् अवधानं दातव्यमस्ति । अस्माभिः ये ग्रन्थाः स्थाप्यन्ते तेषां पठनाय अधिकानि सौलभ्यानि कल्पनीयानि सन्ति । मुख्यपृष्ठादीनि संरक्षणीयानि सन्ति । एतानि कार्याणि समीचीनतया निर्वोढुं सक्रियप्रबन्धनस्य आवश्यकता वर्तते । एतद्धिया द्वाभ्यां प्रशासनाधिकारनिमित्तम् आवेदनं कृतं वर्तते । अधो निर्दिष्टे पृष्ठे भवतः अभिप्रायं हस्ताङ्कनपूर्वकं प्रकटयतु इति निवेदनम् ।

-शुभा (सम्भाषणम्) ०६:१०, १६ जनवरी २०१६ (UTC)

द्विदिवसीयविकिस्रोतःकार्यशाला[सम्पाद्यताम्]

          
Wikisource-logo-sa.svg

द्विदिवसीयविकिस्रोतःकार्यशाला २०१६
नमस्ते Narayanan V T !

संस्कृतविकिस्रोतःप्रकल्पः बहुभिः अपेक्ष्यमाणः अन्तर्जालाधारितश्च ग्रन्थालयः। संस्कृतसाहित्यमन्दाकिनी विकिस्रोतसि प्रवाहनीया इत्यतः सर्वैः सम्पादकैः भगीरथप्रयासः करणीयः। विकिस्रोतसः व्यवस्था, अत्रत्या साध्यता च यदि सुष्ठु अवगम्येत तर्हि अल्पेनैव कालेन अधिकं साधयितुं शक्नुयाम । एतदर्थं संस्कृतविकिस्रोतसि अद्यत्वे ये कार्यरताः सन्ति, ये च कार्यरताः भवितुमिच्छन्ति तेभ्यः दिनद्वयात्मिका काचित् कार्यशाला आयोजयिष्यते बेङ्गलूरुनगरस्थेन संस्कृतविकिगणेन । कार्यशाला एप्रिल्-मासस्य ९, १० दिनाङ्कयोः बेङ्गलूरुनगरे भविष्यति । कार्यशालायाः अस्याः उद्देशः - सदस्यानां सम्पादनकौशलवर्धनम् । इमां कार्यशालां प्रति भवतां हार्दं स्वागतम् ।

  • प्रतिभागिनाम् आवासभोजनादिव्यवस्था नि:शुल्कं कल्प्यते व्यवस्थापकगणेन ।

-शुभा (सम्भाषणम्) ०७:३६, १९ मार्च २०१६ (UTC)

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[सम्पाद्यताम्]

  1. This survey is primarily meant to get feedback on the Wikimedia Foundation's current work, not long-term strategy.
  2. Legal stuff: No purchase necessary. Must be the age of majority to participate. Sponsored by the Wikimedia Foundation located at 149 New Montgomery, San Francisco, CA, USA, 94105. Ends January 31, 2017. Void where prohibited. Click here for contest rules.

Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १४:३१, ९ सितम्बर २०१९ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १९:१२, २० सितम्बर २०१९ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १७:०२, ४ अक्तूबर २०१९ (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धा मे २०२०[सम्पाद्यताम्]

नमस्ते,

भारतीय-विकिसोर्स्-पाठशुद्धिस्पर्धायां भवान्भागं गृह्णाति इति हर्षस्य विषयः । तत्र भवता केषां पृष्ठानां पाठशुद्धिः करणीया इति विवरणम्, काश्चन विशेषसूचनाः च अधः सन्ति । कृपया पश्यतु ।

--Sayant Mahato (सम्भाषणम्) ०७:३०, ३० एप्रिल् २०२० (UTC)
"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सदस्यसम्भाषणम्:Narayanan_V_T&oldid=232441" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्