साङ्ख्यिका

Jump to navigation Jump to search
पुटसाङ्ख्यिका
लेखसङ्ख्या१५,२६६
पुटानि
(सम्भाषणपुटानि, पुनर्निदेशनम् इत्यादीनि सर्वपुटानि।)
८४,८५५
उत्पूरितसञ्चिकाः५८
सम्पादनसाङ्ख्यिका
विकिस्रोतसः सञ्चयात् पुटसम्पादनानि२,०७,०८७
प्रतिपुटं माध्यसम्पादनम्२.४४
योजकसाङ्ख्यिका
पञ्जीकृतयोजकाः (योजकावली)५,००३
सक्रिययोजकाः (योजकावली)
(गतेषु ३० दिनेषु सक्रियाः सदस्याः ।)
१६२
बॉट्स् (योजकावली)
निर्वाहकाः (योजकावली)
अन्तरफलक प्रबंधक (योजकावली)
अधिकारिणः (योजकावली)
परिचालकाः (योजकावली)
योजकस्थानस्रष्टा (योजकावली)
आयातारः (योजकावली)
विक्यन्तरायातारः (योजकावली)
जालप्रतिबन्धमोचनम् (योजकावली)
पुटसङ्गोपकाः (योजकावली)
स्वसमीक्षकाः (योजकावली)
परिवीक्षणयोजकाः (योजकावली)
स्थिरीकृतयोजकाः (योजकावली)
अन्यसाङ्ख्यिकाः ।
Words in all content pages२,६८,१०,०८४
सामूहिक सन्देश जो कतार में हैं
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:साङ्ख्यिकी" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः