साङ्ख्यिका

नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
पुटसाङ्ख्यिका
लेखसङ्ख्या१९,२२०
पुटानि
(सम्भाषणपुटानि, पुनर्निदेशनम् इत्यादीनि सर्वपुटानि।)
१,३५,१५६
उत्पूरितसञ्चिकाः६४
सम्पादनसाङ्ख्यिका
विकिस्रोतसः सञ्चयात् पुटसम्पादनानि३,६२,७७५
प्रतिपुटं माध्यसम्पादनम्२.६८
योजकसाङ्ख्यिका
पञ्जीकृतयोजकाः (योजकावली)८,०६८
सक्रिययोजकाः (योजकावली)
(गतेषु ३० दिनेषु सक्रियाः सदस्याः ।)
६३
बॉट्स् (योजकावली)
निर्वाहकाः (योजकावली)
अन्तरफलक प्रबंधक (योजकावली)
अधिकारिणः (योजकावली)
अलक्ष्यम् (योजकावली)
परिचालकाः (योजकावली)
योजकस्थानस्रष्टा (योजकावली)
आयातारः (योजकावली)
विक्यन्तरायातारः (योजकावली)
जालप्रतिबन्धमोचनम् (योजकावली)
स्वसमीक्षकाः (योजकावली)
परिवीक्षणयोजकाः (योजकावली)
स्थिरीकृतयोजकाः (योजकावली)
पुश सदस्यता प्रबंधक (योजकावली)
Users blocked from the IP Information tool (योजकावली)
अन्यसाङ्ख्यिकाः ।
Words in all content pages३,६७,५१,३८३
"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:साङ्ख्यिकी" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्