सञ्चिकानां सङ्ख्यिक्यः

Jump to navigation Jump to search

उपाहोतिसञ्चकानां विषये साङ्ख्यिकी । सञ्चिकायाः अद्यतनसंस्करणम् एव अत्र अन्तर्भवति । पुरातनम् उत अपाकृतं संस्करण् अत्र न अन्तर्भवति ।

अधो उल्लिखिताः सूचनाः पुरातन्याः उपस्मृत्याः (cached) गृह्णिताः । तस्यां उपस्मृत्यां १६:४२, १६ जून् २०२१ समये परिर्वतनम् अभूत् । अधिकाधिक१६:४२, १६ जून् २०२१परिणामाः अत्र सन्ति ।

Bitmap चित्राणि

MIME प्रकारः :अन्यविस्तारकाःसञ्चिकानां सङ्ख्यामिश्रिताकारः
image/png.png, .apng४ (६.२५%)१,८२,९३,४६१ बैट्स् (१७.४५ MB; ३.७९%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe४८ (७५%)४७,७३,१९२ बैट्स् (४.५५ MB; ०.९८९%)

इस अनुभाग का कुल फ़ाइल आकार : २,३०,६६,६५३ बाइट्स (२२ MB; ४.७८%)

कार्यालयः

MIME प्रकारः :अन्यविस्तारकाःसञ्चिकानां सङ्ख्यामिश्रिताकारः
image/vnd.djvu.djvu, .djv२ (३.१२%)३,९८,१३,२५३ बैट्स् (३७.९७ MB; ८.२५%)
application/pdf.pdf१० (१५.६%)४१,९८,६२,१५९ बैट्स् (४००.४१ MB; ८७%)

इस अनुभाग का कुल फ़ाइल आकार : ४५,९६,७५,४१२ बाइट्स (४३८.३८ MB; ९५.२%)

सभी फ़ाइल

सभी फ़ाइल का कुल फ़ाइल आकार : ४८,२७,४२,०६५ बाइट्स (४६०.३८ MB)

"https://sa.wikisource.org/wiki/विशेषः:MediaStatistics" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्