लक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः ४ (तिष्यसन्तानः)/अध्यायाः-श्लोकसंख्या

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← अध्यायः १२३ लक्ष्मीनारायणसंहिता - लक्ष्मीनारायणसंहिता/खण्डः ४ (तिष्यसन्तानः)
अध्यायः १२४
[[लेखकः :|]]
अध्यायः १२५ →


श्रीलक्ष्मीनारायण संहितायाः अध्यायाः----------श्लोकाः

 


संहितायां अध्याय एवं श्लोकसंख्या
कृतसन्तानस्य- ५९० ५५,५२७
त्रेतासन्तानस्य- ३०० ३२,२५४
द्वापरसन्तानस्य- २३७ २५,१६२
तिष्यसन्तानस्य- १२३ १३,०३८
अध्यायाः १२५० १,२५,९८१

                                 अध्यायाः श्लोकाः
कृतसन्तानस्य- ५९० ५५,५२७
त्रेतासन्तानस्य- ३०० ३२,२५४
द्वापरसन्तानस्य- २३७ २५,१६२
तिष्यसन्तानस्य- १२३ १३,०३८
                                ------ ---------
             अध्यायाः- १२५० १,२५,९८१
तिष्यसन्तानस्याऽधिकाः श्लोकाः- ७
                                                     ------------
                                        श्लोकाः- १,२५,९८८ सन्ति
ओम्
।। श्रीहरिः शरणं मम ।।