मुहूर्तदीपकः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
मुहूर्तदीपकः
महादेवभट्टः
१९३७

पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/६ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/७ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/८ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/९ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१० पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/११ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१२ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१३ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१४ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१५ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१६ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१७ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१८ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/१९ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२० पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२१ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२२ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२३ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२४ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२५ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२६ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२७ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२८ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/२९ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३० पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३१ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३२ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३३ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३४ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३५ अथ रम्भमुहूर्तः। कसे फाल्गुनमार्गमाधवनभरूपौषे धुनेंीज्यभे हस्तस्थतिवशुद्धये नेिभ्यज्ञेज्ये छहारंभणम् । द्वारं प्राक्तिमिमेषकौर्षिषु शुभं याम्ये नृयुग्माँगना नके पश्चिममुक्षतौलिकलशे कर्काधिसिंहे उदक् ॥३५ मास इति । एतेषु योगेषु गृझरंभमं वास्तुप्रारंभणं कर्तव्यम् क फागुनमार्गमाधवमभपौषे फाल्गुनः प्रसिद्धः मार्गे मार्गशीर्षः माधवो वैशाखः नभः श्रवणः पौषः प्रसिद्धः एतेष्वेव मासेषु गृहारंभः । तदुक्तं बास्तुशास्त्रे-“ चैत्रे शोककरं गृहादिश्चनं स्यान्माधवेऽर्थप्रदं ज्येष्ठे मृत्युकरं शुचौ पशुहरं तद्वंद्विदं श्रावणे। न्ये भाद्रपदेऽश्विने कलिकरं भूप्यक्षयं कार्तिके धान्यं मार्गसहस्ययोर्दहनमीमाघे श्रियः फल्गुने।।इति। श्रुधेषु रोहिण्युत्तरासु इंदौ मृगे ईच्यभे पुष्ये हस्तस्वातिवमुद्वये धनिष्ठा शतभिषे शनिभृगुजेज्ये बारे मंदशुक्रबुधगुरुवारेषु गृहारंभणं कार्यं तिमिमेषकौर्षिषु राशिषु सत्सु भीममेषवृश्चिकेषु एतेषां राज्ञानां प्राग्द्वारं गृहं सख, हृयुग्मे मिथुने अङ्गना कन्या नरो मकरे एतेषां याम्यद्वारं गृहं सत्, उक्षतौलिकलशे वृषतुलांकुंभे पश्चिमद्वारं सत् , कॐ अश्विनि धनुषि सिंहे उदग्द्वारं गृहं सत् ॥ ३५ ॥ सिंहाञ्चित्रिरिहालये हरदिशः कोणेषु सव्यं भ्रमें च्छेषस्याननष्टपुच्छमपरं शून्यं च खतं शुभम् । पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३७ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३८ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/३९ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४० पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४१ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४२ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४३ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४४ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४५ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४६ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४७ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४८ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/४९ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५० पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५१ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५२ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५३ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५४ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५५ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५६ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५७ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५८ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/५९ पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/६० पृष्ठम्:मुहूर्तदीपकः.pdf/६१

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=मुहूर्तदीपकः&oldid=161702" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्