पृष्ठम्:Kalidasa's Śakuntala.djvu/९०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


w.31.4-] अभिज्ञानशकुन्तले पञ्चमो ऽङ्कः पुरोधाः । विजयस्व । ॥ इति निष्क्रान्तः ॥ राजा । वेत्रवति । पर्याकुल इवास्मि । शयनीयगृहमादेशय । 6प्रतीहारी। इदो इदो एदु देवो । राजा । ॥ परिक्रामन्खगतम् ॥ कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम् । बलवत्तु दूयमानं प्रत्यायतीव मां हृदयम् ॥ ३२ ॥ ॥ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ॥ इति शकुन्तलाप्रत्याख्यानं नाम पञ्चमो ऽङ्कः ॥ [7० 0.०१० (Google

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Kalidasa%27s_Śakuntala.djvu/९०&oldid=83617" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्