पृष्ठम्:Chézy - Yajnadattabada, ou la mort d’Yadjnadatta, épisode extrait du Ramayana.djvu/५४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति
 

বৃদ্ধস্যান্ধস্য দীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ৷
মুনেঃ পুত্রবধাদেব হৃদি বাণো নিপাতিতঃ॥ ২৪
ইদং নিষ্ফলমারম্ভং কেবলানর্থসংহিতং৷
বিদ্বান্ কঃ সাধু মন্যেত শিষ্যেণেব গুরোর্বধঃ॥ ২৫
নেমং তথানুশোচামি জীবিতক্ষযমাত্মনঃ৷
মাতরং পিতরংচান্ধৌ বৃদ্ধৌ শোচামি তৌ যথা॥ ২৬
তদন্ধমিথুনং বৃদ্ধং দীর্ঘকালং ভৃতং মযা৷
মযি পঞ্চত্বমাপন্নে কাং বৃত্তিং বর্ত্তযিষ্যতি॥ ২৭
তৌচাহংচৈব কৃপণাঃ কেনাগম্য দুরাত্মনা৷
বাণেনৈকেন নিহতাঃ শাকমূলফলাশনাঃ॥ ২৮
ইতি তাং করুণাং বাচং শ্রুত্বা মে ভ্রান্তচেতসঃ৷
অধর্ম্মকর্ম্মভীতস্য করাদচ্যবতাযুধং॥ ২৯
সহসাভ্যুপসৃত্যৈনমপশ্যং হৃদি তাডিতং৷
জটাজিনধরং বালং দীনং পতিতমম্ভসি॥ ৩০
স মাং কৃপণমুদ্বীক্ষ্য মর্ম্মণ্যভিহতো ভৃশং৷
ইত্যুবাচ বচো দেবি দিধক্ষুরিব তেজসা॥ ৩১