जैमिनीयं ब्राह्मणम्

विकिस्रोतः तः
 • काण्डम् १
  • १-६५ अग्निहोत्रम्
  • ६६- ३६४ अग्निष्टोमः


 • काण्डम् २
  • १-८० गवाम् अयनम् (अयनानां प्रकृतिः),
  • ८१-२३४ एकाहाः,
  • २३५-३३३ अहीनाः(द्वादशअहपर्यन्ताः यागाः),
  • ३३४-३७० सत्राः(द्वादशाधिकअहपर्यन्ताः यागाः),
  • ३७१-४४२ गवां अयनम्


१२-१९ प्रथममहः-- १२ बहिष्पवमानम्, आज्यं। १३-१५ माध्यन्दिनम्। १६-१९ आर्भवम्।

२०-३४ द्वितीयमहः -- २०-२१ बहिष्पवमानम्, २२ आज्यम्, २३-२७ माध्यन्दिनम् २८-३4 आर्भवम्।

३५ -५७ तृतीयमहः --

५८-८३ चतुर्थमहः--

८४-१३४ पञ्चममहः

१३५-१७३ षष्ठमहः

१७४-२०४ सप्तममहः

२०५-२३९ अष्टममहः

२४०-२७९ नवममहः

२७९- दशममहः


[सम्पाद्यताम्]

Jaiminiya Brahmanam

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=जैमिनीयं_ब्राह्मणम्&oldid=215254" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्