जैमिनीयं ब्राह्मणम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
 • काण्डम् १
  • १-६५ अग्निहोत्रम्
  • ६६- ३६४ अग्निष्टोमः


 • काण्डम् २
  • १-८० गवाम् अयनम् (अयनानां प्रकृतिः),
  • ८१-२३४ एकाहाः,
  • २३५-३३३ अहीनाः(द्वादशअहपर्यन्ताः यागाः),
  • ३३४-३७० सत्राः(द्वादशाधिकअहपर्यन्ताः यागाः),
  • ३७१-४४२ गवां अयनम्


[सम्पाद्यताम्]

Jaiminiya Brahmanam