अथर्ववेदः/काण्डं ६/सूक्तम् ०३०

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← सूक्तं ६.०२९ अथर्ववेदः - काण्डं ६
सूक्तं ६.०३०
उपरिबभ्रवः
सूक्तं ६.०३१ →
दे. शमी। जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ चतुष्पाच्छंकुमत्यनुष्टुप्


देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मणावचर्कृषुः ।
इन्द्र आसीत्सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥१॥
यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृणोषि ।
आरात्त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥२॥
बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि ।
मातेव पुत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः शमि ॥३॥