सम्भाषणम्:स्कन्दपुराणम्/खण्डः १ (माहेश्वरखण्डः)/केदारखण्डः/अध्यायः ०१

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
"नमंति" इति शब्दः "नमन्ति" इति लेखितव्यम् न  ११:४६, ६ अगस्त २०१६ (UTC)