सम्भाषणम्:मार्कण्डेयपुराणम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

हरिः ॐ मित्राणि! कुत्र शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि इति मार्कण्डेय पुराणात् अस्ति किम्? धन्यवादः। मृत्युञ्जयः भ्राता - ऐर्लन्देशे