सदस्यसम्भाषणम्:Sandeep vasant joshi

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

नमस्ते मेघदूतस्य मत्कृते प्रदत्तस्य भागस्य परिशीलनं जातम् । क्वचित् मूले त्रुटयः आसन् ताः परिष्कृताः । क्वचित् मूले अन्तिमा पङ्क्तिः अस्पष्टा दृश्यते तत्र तत्र सारांशे तथा सूचितम् । धन्यवादाः