श्रीस्वामीसमर्थअष्टोत्तरशतनामावली

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
श्रीस्वामीसमर्थअष्टोत्तरशतनामावली
दत्तात्रेयस्तोत्राणि
[[लेखकः :|]]

अथ श्रीस्वामी समर्थ अष्टोत्तरशत नामावली ॥

ॐ दिगंबराय नमः ।
ॐ वैराग्यांबराय नमः ।
ॐ ज्ञानांबराय नमः ।
ॐ स्वानंदांबराय नमः ।
ॐ अतिदिव्यतेजांबराय नमः ।
ॐ काव्यशक्तिप्रदायिने नमः ।
ॐ अमृतमंत्रदायिने नमः ।
ॐ दिव्यद्न्यानदत्ताय नमः ।
ॐ दिव्यचक्षुदायिने नमः ।
ॐ चित्ताकर्षणाय नमः । १०
ॐ चित्तप्रशांताय नमः ।
ॐ दिव्यानुसंधानप्रदायिने नमः ।
ॐ सद्गुणविवर्धनाय नमः ।
ॐ अष्टसिध्दिदायकाय नमः ।
ॐ भक्तिवैराग्यदत्ताय नमः ।
ॐ भुक्तिमुक्तिशक्तिप्रदायिने नमः ।
ॐ आत्मविद्न्यानप्रेरकाय नमः ।
ॐ अमृतानंददत्ताय नमः ।
ॐ गर्वदहनाय नमः ।
ॐ षड्रिपुहरिताय नमः । २०
ॐ भक्तसंरक्षकाय नमः ।
ॐ अनंतकोटिब्रह्मांडप्रमुखाय नमः ।
ॐ चैतन्यतेजसे नमः ।
ॐ श्रीसमर्थयतये नमः ।
ॐ आजानुबाहवे नमः ।
ॐ आदिगुरवे नमः ।
ॐ श्रीपादश्रीवल्लभाय नमः ।
ॐ नृसिंहभानुसरस्वत्यै नमः ।
ॐ अवधूतदत्तात्रेयाय नमः ।
ॐ चंचलेश्वराय नमः । ३०
ॐ कुरवपुरवासिने नमः ।
ॐ गंधर्वपुरवासिने नमः ।
ॐ गिरनारवासिने नमः ।
ॐ श्रीशैल्यनिवासिने नमः ।
ॐ ओंकारवासिने नमः ।
ॐ आत्मसूर्याय नमः ।
ॐ प्रखरतेजःप्रवर्तिने नमः ।
ॐ अमोघतेजानंदाय नमः ।
ॐ दैदीप्यतेजोधराय नमः ।
ॐ परमसिद्धयोगेश्वराय नमः । ४०
ॐ कृष्णानंदातिप्रियाय नमः ।
ॐ योगिराजराजेश्वराय नमः ।
ॐ अकारणकारुण्यमूर्तये नमः ।
ॐ चिरंजीवचैतन्याय नमः ।
ॐ स्वानंदकंदस्वामिने नमः ।
ॐ स्मर्तृगामिने नमः ।
ॐ नित्यचिदानंदाय नमः ।
ॐ भक्तचिंतामणीश्वराय नमः ।
ॐ अचिंत्यनिरंजनाय नमः ।
ॐ दयानिधये नमः । ५०
ॐ भक्तहृदयनरेशाय नमः ।
ॐ शरणागतकवचाय नमः ।
ॐ वेदस्फूर्तिदायिने नमः ।
ॐ महामंत्रराजाय नमः ।
ॐ अनाहतनादप्रदानाय नमः ।
ॐ सुकोमलपादांबुजाय नमः ।
ॐ चित्शक्त्यात्मने नमः ।
ॐ अतिस्थिराय नमः ।
ॐ माध्यान्हभिक्षाप्रियाय नमः ।
ॐ प्रेमभिक्षांकिताय नमः । ६०
ॐ योगक्षेमवाहिने नमः ।
ॐ भक्तकल्पवृक्षाय नमः ।
ॐ अनंतशक्तिसूत्रधाराय नमः ।
ॐ परब्रह्माय नमः ।
ॐ अतितृप्तपरमतृप्ताय नमः ।
ॐ स्वावलंबनसूत्रदात्रे नमः ।
ॐ बाल्यभावप्रियाय नमः ।
ॐ भक्तिनिधानाय नमः ।
ॐ असमर्थसामर्थ्यदायिने नमः ।
ॐ योगसिद्धिदायकाय नमः । ७०
ॐ औदुंबरप्रियाय नमः ।
ॐ वज्रसुकोमलतनुधारकाय नमः ।
ॐ त्रिमूर्तिध्वजधारकाय नमः ।
ॐ चिदाकाशव्याप्ताय नमः ।
ॐ केशरचंदनकस्तूरीसुगंधप्रियाय नमः ।
ॐ साधकसंजीवन्यै नमः ।
ॐ कुंडलिनीस्फूर्तिदात्रे नमः ।
ॐ अलक्षरक्षकाय नमः ।
ॐ आनंदवर्धनाय नमः ।
ॐ सुखनिधानाय नमः । ८०
ॐ उपमातीते नमः ।
ॐ भक्तिसंगीतप्रियाय नमः ।
ॐ अकारणसिद्धिकृपाकारकाय नमः ।
ॐ भवभयभंजनाय नमः ।
ॐ स्मितहास्यानंदाय नमः ।
ॐ संकल्पसिद्धाय नमः ।
ॐ संकल्पसिद्धिदात्रे नमः ।
ॐ सर्वबंधमोक्षदायकाय नमः ।
ॐ द्न्यानातीतद्न्यानभास्कराय नमः ।
ॐ श्रीकीर्तिनाममंत्राभ्यां नमः । ९०
ॐ अभयवरदायिने नमः ।
ॐ गुरुलीलामृतधाराय नमः ।
ॐ गुरुलीलामृतधारकाय नमः ।
ॐ वज्रसुकोमलहृदयधारिणे नमः ।
ॐ सविकल्पातीतनिर्विकल्पसमाधिभ्यां नमः ।
ॐ निर्विकल्पातीतसहजसमाधिभ्यां नमः ।
ॐ त्रिकालातीतत्रिकालद्न्यानिने नमः ।
ॐ भावातीतभावसमाधिभ्यां नमः ।
ॐ ब्रह्मातीताणुरेणुव्यापकाय नमः ।
ॐ त्रिगुणातीतसगुणसाकारसुलक्षणाय नमः । १००
ॐ बंधनातीतभक्तिकिरणबंधाय नमः ।
ॐ देहातीतसदेहदर्शनदायकाय नमः ।
ॐ चिंतनातीतप्रेमचिंतनप्रकर्षणाय नमः ।
ॐ मौनातीतौन्मनीभावप्रियाय नमः ।
ॐ बुद्ध्यतीतसद्बुद्धिप्रेरकाय नमः ।
ॐ मत्प्रियपितामहसद्गुरुभ्यां नमः ।
ॐ पवित्रतमतात्यासाहेबचरणारविंदाभ्यां नमः ।
ॐ अक्कलकोटस्वामिसमर्थाय नमः ।